Mnemotechnická douška

  • Marek Vecka IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Praha, Česká republika
Publikované
2022-01-15
Jak citovat
[1]
Vecka, M. 2022. Mnemotechnická douška. Chemické listy. 116, 1 (led. 2022), 71-72. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.54779/chl20220071.
Sekce
Bulletin