O lesním entheogenu

Autoři

  • Michal Jurášek Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5069-9716
  • Lubomír Opletal Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3874-3729
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-0093-7007

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230495

Klíčová slova:

muchomůrka, Amanita muscaria, soma, toxicita, halucinogen, rozpustnost, logP

Abstrakt

The article describes the red toadstool, Amanita muscaria, in the mirror of history, natural medicine, content of substances, and toxicity, as well as within the context of shamanic, ritual, and religious practices. Based on scientific reasons, a strong warning against any experimentation with the consumption of the mushroom itself, or preparations prepared from it, is delivered.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

Článek popisuje muchomůrku červenou (Amanita muscaria) v zrcadle historie, přírodní medicíny, obsahových látek, toxicity a v souvislostech s šamanskými, rituálními a náboženskými praktikami s tím, že důrazně varuje před jakýmkoliv experimentováním s požíváním houby samotné, či přípravků z ní připravených, pro kteréžto varování uvádí vědecké důvody.

Publikováno

15.08.2023

Jak citovat

Jurášek, M., Opletal, L., & Drašar, P. (2023). O lesním entheogenu. Chemické Listy, 117(8), 495–500. https://doi.org/10.54779/chl20230495

Číslo

Sekce

Články