ʟ-Asparaginasy a jejich potenciál v medicíně a potravinářství

Autoři

  • Lucie Pejšková Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Karolína Loužecká Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Tomáš Podzimek Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-9621-7516
  • Eva Benešová Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3696-3517

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230508

Klíčová slova:

ʟ-asparaginasa, akutní lymfoblastická leukémie, akrylamid, biosenzor, biologická protinádorová léčba

Abstrakt

ʟ-Asparaginase (EC 3.5.1.1) is a key enzyme that hydrolyzes ʟ-asparagine to ʟ-aspartic acid and ammonia. This feature of ʟ-asparaginase is used in anti‑cancer therapy to inhibit protein synthesis in cancer cells. Therefore, ʟ-asparaginase is used as a basis for chemotherapy to treat patients with acute lymphoblastic leukemia in pediatrics. Commercial ʟ-asparaginases for healthcare applications are mainly obtained from Escherichia coli and Erwinia chrysanthemi (renamed to Dickeya dadantii). However, the high prevalence of adverse effects complicates the long‑term clinical use of ʟ-asparaginase, and therefore current research focuses on the search for new enzymes or on modifying the properties of enzymes already known. At the same time, ʟ-asparaginase has become indispensable for the food industry in recent years, when it had been recognized as one of the possible tools for removing ʟ-asparagine from foods that are at risk of acrylamide formation during thermal processing. This review provides an overview of the current use of ʟ-asparaginase and its pitfalls.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

ʟ-Asparaginasa (EC 3.5.1.1) je klíčovým enzymem, který hydrolyzuje ʟ-asparagin na ʟ-asparagovou kyselinu a amoniak. Této vlastnosti ʟ-asparaginasy je využíváno v protinádorové terapii k inhibici syntézy proteinů v rakovinných buňkách. ʟ-Asparaginasa je díky tomu základem pro chemoterapii využívanou k léčbě pacientů s akutní lymfoblastickou leu­kémií v pediatrii. Komerční ʟ-asparaginasy jsou pro aplikace ve zdravotnictví získávány především z Escherichia coliErwinia chrysanthemi (přejmenována na Dickeya dadantii). Nicméně, vysoká míra nežádoucích účinků komplikuje dlouhodobé klinické použití ʟ-asparaginasy, a proto se současný výzkum zaměřuje na hledání enzymů nových či na modifikaci vlastností enzymů již známých. Zároveň se ʟ-asparaginasa v posledních letech stala nepostradatelnou pro potravinářský průmysl, ve kterém je uznávána jako jeden z možných prostředků pro odstraňování ʟ-asparaginu z potravin, u kterých hrozí vznik akrylamidu během tepelného zpracování. Tento článek poskytuje přehled informací o současném využití ʟ-asparaginas a jejich úskalích.

Publikováno

15.08.2023

Jak citovat

Pejšková, L., Loužecká, K., Podzimek, T., & Benešová, E. (2023). ʟ-Asparaginasy a jejich potenciál v medicíně a potravinářství. Chemické Listy, 117(8), 508–515. https://doi.org/10.54779/chl20230508

Číslo

Sekce

Články