Parametry a potenciál revitalizace nevyužívaných průmyslových ploch (brownfieldů) pro výrobu vodíku

Autoři

  • Petr Polívka Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3182-0242
  • Martin Šilhan Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230585

Klíčová slova:

brownfield, vodík, elektrolýza, obnovitelné zdroje energie

Abstrakt

The article characterizes existing unused industrial areas, the so-called brownfields, in terms of their usability for hydrogen production, with a focus on electrolytic hydrogen production. The paper also estimates future brownfield areas to ensure hydrogen production.

chla.jpg

Článek charakterizuje existující nevyužívané průmyslové plochy, tzv. brownfieldy, z hlediska jejich aplikovatelnosti pro výrobu vodíku, se zaměřením na elektrolytickou výrobu vodíku. Článek také odhaduje budoucí plochy brownfieldů pro zajištění výroby vodíku v ČR.

Stahování

Publikováno

15.09.2023

Jak citovat

Polívka, P., & Šilhan, M. (2023). Parametry a potenciál revitalizace nevyužívaných průmyslových ploch (brownfieldů) pro výrobu vodíku. Chemické Listy, 117(9), 585–588. https://doi.org/10.54779/chl20230585

Číslo

Sekce

Články