Aerosolová hmotnostní spektrometrie

Autoři

  • Radek Lhotka Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i, Praha, Česká republika | Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Petr Vodička Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240254

Klíčová slova:

aerosoly, hmotnostní spektrometrie, atmosféra, organický aerosol, environmentální analýzy

Abstrakt

Mass spectrometry is widely used in various scientific fields. In atmospheric chemistry, there has been a long call for a detailed on-line analysis of the chemical composition of aerosol particles (i.e., particles in the solid or liquid state) in the atmosphere resulting in the development of the so-called aerosol mass spectrometers in the past 20 years. These instruments allow the measurement of the chemical composition of particles with sizes of ca. 50–800 nm, typically at minute resolution. Their development and possible applications are discussed in this review.

chla.jpg

Hmotnostní spektrometrie nachází široké uplatnění v různých vědeckých oborech. V atmosférické chemii byla dlouhou dobu výzva k detailní on-line analýze chemického složení aerosolových částic (tj. částic pevného nebo kapalného skupenství) v atmosféře. To vedlo k vývoji tzv. aerosolových hmotnostních spektrometrů, k jejichž rozvoji došlo během uplynulých dvaceti let. Tyto přístroje umožňují analyzovat chemické složení částic o velikostech ca 50–800 nm, a to běžně i v minutovém rozlišení. O jejich vývoji a možných aplikacích pojednává tento referát.

Stahování

Publikováno

15.05.2024

Jak citovat

Lhotka, R., & Vodička, P. (2024). Aerosolová hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 118(5), 254–262. https://doi.org/10.54779/chl20240254

Číslo

Sekce

Články