Současné metody měření velikosti částic farmaceutických látek a jejich omezení

Autoři

  • M. Šimek Ústav chemie pevných látek, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Grünwaldová Zentiva k.s., Praha
  • B. Kratochvíl Ústav chemie pevných látek, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

distribuce velikosti částic, tvar částic, laserová difrakce, obrazová analýza, objemová distribuce, početní distribuce, porovnání metod

Abstrakt

The particle size and shape of raw materials influence the manufacture and behavior of solid dosage forms. The most widely used methods of particle size measurement are laser diffraction and image analysis. These methods are based on different principles and measurement ranges. Only the results obtained by the same method under the same conditions can be compared. Laser diffraction is significantly faster if a validated method is known. The method is defined for every raw material to guarantee reproducibility of measurement. Image analysis is inexpensive and does not require the validated method. Shape information is easily provided by image analysis. Laser diffraction is a suitable method for routine quality control. Image analysis is an optimal technique for development of pharmaceuticals.

Stahování

Publikováno

15.01.2014

Jak citovat

Šimek, M., Grünwaldová, V., & Kratochvíl, B. (2014). Současné metody měření velikosti částic farmaceutických látek a jejich omezení. Chemické Listy, 108(1), 50–55. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/572

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 > >>