Degradácia vybraných typov cyklických siloxánov ako potenciálny zdroj znečistenia životného prostredia

Autoři

  • T. Mackuľak Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • A. Takáčová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • M. Smolinská Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • J. Prousek Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • I. Bodík Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • M. Drtil Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

degradácia siloxánov, cyklické siloxány, Fentonova reakcia, GC-MS

Abstrakt

The current studies show that some types of siloxanes have a significant impact on environment. They are penetrating into the environment mainly as components of various preparations. The review is focused on the identification and possible degradation of selected cyclosiloxane types – octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5). In GC-MS of hexamethylcyclo­trisiloxane (D3) and hexamethyldisiloxane (L2) degradation products have been identified. The efficiency of degradation of D4 and D5 was 99.8 % and 99.5 %, respectively. The results suggest biodegradation of cyclic siloxanes using the Fenton reaction under aerobic or anaerobic conditions in the environment.

Publikováno

15.12.2012

Jak citovat

Mackuľak, T., Takáčová, A., Smolinská, M., Prousek, J., Bodík, I., & Drtil, M. (2012). Degradácia vybraných typov cyklických siloxánov ako potenciálny zdroj znečistenia životného prostredia. Chemické Listy, 106(12), 1129–1133. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/803

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>