Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin

Autoři

  • M. Kouřil

Stahování

Publikováno

15.07.2012

Jak citovat

Kouřil, M. (2012). Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Chemické Listy, 106(7), 685. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/899

Číslo

Sekce

Recenze