Pracovní výkazy pro Grantovou agenturu České republiky

Autoři

  • J. Podešva

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Podešva, J. (2012). Pracovní výkazy pro Grantovou agenturu České republiky. Chemické Listy, 106(3), 157. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/957

Číslo

Sekce

Úvodník