Působení genotoxického 2-nitrofluorenu a jeho metabolitů na DNA in vivo a sledování tohoto působení pomocí elektrochemických DNA biosenzorů in vitro

Autoři

  • Š. Skalová Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha, Česká republika | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • K. Stávková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha, Česká republika
  • A. Hájková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha, Česká republika
  • J. Barek Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha, Česká republika
  • J. Fischer Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha, Česká republika
  • J. Wang Department of Nanoengineering, University of California, San Diego, USA
  • V. Vyskočil Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha, Česká republika

Klíčová slova:

nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky, 2-nitrofluoren, DNA adukty, detekce poškození DNA, DNA biosenzory, uhlíkové elektrody, rtuťové elektrody

Abstrakt

This review is focused on genotoxic 2-nitrofluorene, which is a marker for the presence of nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons, and summarizes the current knowledge about the negative effects of 2-nitrofluorene and its metabolites on living organisms, especially on their DNA. These findings obtained via in vivo investigations are compared with information obtained using electrochemical DNA biosensors, which represent very promising in vitro alternative to the study of processes proceeding in living organisms during the interaction of their DNA with various xenobiotic compounds.

Stahování

Publikováno

15.03.2017

Jak citovat

Skalová, Š., Stávková, K., Hájková, A., Barek, J., Fischer, J., Wang, J., & Vyskočil, V. (2017). Působení genotoxického 2-nitrofluorenu a jeho metabolitů na DNA in vivo a sledování tohoto působení pomocí elektrochemických DNA biosenzorů in vitro. Chemické Listy, 111(3), 178–185. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/96

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 > >>