Vol 104 No 10 (2010)

Hydrotalcity v medicinálních aplikacích

Analýza rizik v chemickém průmyslu

Koks a kopyrolýza polymerů

Chemie vzniku života

Bulletin 

 

 

Ročník 104

CHLSAC 104 (10) 905-996 (2010)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.10.2010

Celé číslo

Úvodník