Aplikace blízké infračervené spektroskopie ve farmaceutické analýze

Autoři

  • J. Muselík Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno

Klíčová slova:

blízká infračervená spektroskopie, farmaceutické aplikace, identifikace, stanovení obsahu, homogenizace, polymorfie, kontrola výrobních procesů

Abstrakt

Near-infrared (NIR) spectroscopy offers many advantages for a wide range of industrial applications. In combination with multivariate data analysis NIR spectroscopy offers interesting utilization for both qualitative and quantitative analysis. The method is fast and non-destructive and can be implemented in process analysis. The review presents recent pharmaceutical applications of NIR spectroscopy, e.g. in raw materials testing, direct analysis of dosage forms, and process monitoring and process control.

Stahování

Publikováno

15.01.2012

Jak citovat

Muselík, J. (2012). Aplikace blízké infračervené spektroskopie ve farmaceutické analýze. Chemické Listy, 106(1), 10–15. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1007

Číslo

Sekce

Články