Přírodní látky a jejich deriváty chuti pálivé

Autoři

  • Oldřich Lapčík Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha
  • Lubomír Opletal Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, FarmF UK v Praze, Hradec Králové
  • Jitka Moravcová Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha
  • Jana Čopíková Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Praha
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT Praha, Praha

Klíčová slova:

přírodní látka, pálivá a palčivá chuť, potravní doplněk, obnovitelné zdroje

Abstrakt

The review article brings a comprehensive survey of compounds with hot or pungent taste and of compounds responsible for modifications of this sensation. It is aimed as teaching material for students and teachers. It may bring some information to food and other specialists.

Stahování

Publikováno

15.06.2011

Jak citovat

Lapčík, O., Opletal, L., Moravcová, J., Čopíková, J., & Drašar, P. (2011). Přírodní látky a jejich deriváty chuti pálivé. Chemické Listy, 105(6), 452–457. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1127

Číslo

Sekce

Články