Vol 105 No 1 (2011)

					Náhled Vol 105 No 1 (2011)

Chemie a farmacie

Mezinárodní rok chemie

Amorfní hydráty

Cytostatika v životním prostředí

Zvýšení biodostupnosti léčiv

 

 

Ročník 105

CHLSAC 105 (1) 001-100 (2011)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.01.2011

Články