Současný stav a perspektivy spojení laserové ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem v geochemii

Autoři

  • M. Jarošová Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc | Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Sulovský Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • D. Milde Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

laserová ablace, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, referenční materiály, frakcionace, geologické materiály

Abstrakt

This review focuses on characteristics of laser ablation and its application in geochemistry. The principle and instrumentation of laser ablation together with parameters that influence ablation process are presented. Possibilities of quantification and use of certified reference materials are explained on examples of analyses of geological samples. Further, various applications in geochemistry are described and limitations caused by fractionation are also shown.

Stahování

Publikováno

15.11.2016

Jak citovat

Jarošová, M., Sulovský, P., & Milde, D. (2016). Současný stav a perspektivy spojení laserové ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem v geochemii. Chemické Listy, 110(11), 769–778. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/136

Číslo

Sekce

Články