Speciace anorganického arsenu v matrici živočišného původu metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS

Autoři

  • K. Štěpánková Státní veterinární ústav Olomouc, pracoviště Kroměříž, oddělení cizorodých látek, Národní referenční laboratoř pro chemické prvky v potravinách, Kroměříž ǀ Katedra analytické chemie, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • A. Šimáková Státní veterinární ústav Olomouc, pracoviště Kroměříž, oddělení cizorodých látek, Národní referenční laboratoř pro chemické prvky v potravinách, Kroměříž
  • D. Milde Katedra analytické chemie, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

speciační analýza, arsen, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, atomová absorpční spektrometrie s generováním těkavých hydridů

Abstrakt

Our National reference laboratory for chemical elements participated in a collaborative study in 2011. This study was conducted in accordance with international protocol to determine the performance characteristic of an analytical method for determination of inorganic arsenic in animal feed of marine origin. The method was based on solid phase extraction from organoarsenic compounds followed by detection with hydride generation atomic absorption spectrometry. This article focuses on comparison of two different methods of inorganic As speciation: solid phase extraction followed by detection with hydride gene­ration AAS (used in validation study) and HPLC followed by new modified method inductively coupled plasma mass spectrometry (HPLC-ICP-MS). The method HPLC-ICP-MS was used and validated for determination of arseno­betaine, dimethylarsinic acid, monomethylarsonic acid and inorganic arsenic.

Publikováno

15.11.2012

Jak citovat

Štěpánková, K., Šimáková, A., & Milde, D. (2012). Speciace anorganického arsenu v matrici živočišného původu metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS. Chemické Listy, 106(11), 1061–1066. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/817

Číslo

Sekce

Články