Hodnocení zplodin vzniklých při zahřívání a hoření transformátorového oleje

Autoři

  • M. Trčka Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • L. Klimková Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • A. Thomitzek Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • H. Věžníková Katedra bezpečnostního managementu, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

stárnutí transformátorového oleje, transformátorový olej, požáry transformátorů

Abstrakt

The authors evaluated the influence of aging of mineral Transformer Oil Y3000 on the composition of the smoke and its optical density. The composition of the smoke was analyzed by FTIR spectroscopy. The preparation of the gaseous products of thermal degradation of oils was performed according to the standard of DIN 53436 at 600 °C. As main components of gaseous products, the carbon monoxide and dioxide were identified, and also determined quantitatively. The optical smoke density was measured according to the standard of DIN EN ISO 5659-2. The samples were tested at two densities of the heat flow, namely 25 and 50 kW m–2. The test was performed with and without an auxiliary ignition flame, with both of the densities of the heat flow.

Stahování

Publikováno

15.06.2016

Jak citovat

Trčka, M., Klimková, L., Thomitzek, A., & Věžníková, H. (2016). Hodnocení zplodin vzniklých při zahřívání a hoření transformátorového oleje. Chemické Listy, 110(6), 460–463. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/197

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)