Vliv stárnutí transformátorového oleje na jeho bezpečnostní parametry

Autoři

  • M. Trčka Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • L. Klimková Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • B. Filipi Katedra požární ochrany, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • H. Věžníková Katedra bezpečnostního managementu, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

stárnutí transformátorového oleje, transformátorový olej, požáry transformátorů

Abstrakt

This article evaluates the effects of aging of Transformer Oil Y3000. The important characteristics ​​were verified and the assessment of composition changes was performed by comparison of their IR spectra and by GC-MS and TGA-DSC analysis.

Stahování

Publikováno

15.12.2015

Jak citovat

Trčka, M., Klimková, L., Filipi, B., & Věžníková, H. (2015). Vliv stárnutí transformátorového oleje na jeho bezpečnostní parametry. Chemické Listy, 109(12), 957–959. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/280

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)