Počítačový návrh léčiv – přeceňovaný či užitečný pomocník?

Autoři

  • D. Svozil
  • P. Bartůněk

Stahování

Publikováno

15.11.2017

Jak citovat

Svozil, D., & Bartůněk, P. (2017). Počítačový návrh léčiv – přeceňovaný či užitečný pomocník?. Chemické Listy, 111(11), 709. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2809

Číslo

Sekce

Úvodník