Odhadování syntetické dostupnosti při počítačovém návrhu léčiv

Autoři

  • M. Voršilák CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Praha | CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, Laboratoř informatiky a chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • D. Svozil CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Praha | CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, Laboratoř informatiky a chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

chemický prostor, syntetická dostupnost, retrosyntetická analýza, molekulární komplexita, virtuální screening, počítačový návrh léčiv

Abstrakt

Virtual screening makes it possible to design and then test up to millions of structures. On the other hand, not every virtual structure can readily be prepared and tested in reality. Therefore, it is necessary to exclude unsuitable candidates, ideally at the beginning of virtual screening campaign. Three main approaches are used to filter out synthetically unfeasible structures: similarity to starting material, retrosynthetic route and complexity of the structure. These techniques vary in computational demands; they can therefore be used in various stages of screening, and/or combined to improve estimation of synthetic feasibility.

Stahování

Publikováno

15.11.2017

Jak citovat

Voršilák, M., & Svozil, D. (2017). Odhadování syntetické dostupnosti při počítačovém návrhu léčiv. Chemické Listy, 111(11), 760–765. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2817

Číslo

Sekce

Články