Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě

Autoři

  • M. Jandlová Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • A. Jarošová Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno

Klíčová slova:

estery kyseliny ftalové, obaly, potraviny, kontaminant, změkčovadlo, plasty, di(2-ethylhexyl)-ftalát, dibutyl-ftalát

Abstrakt

In this study, the concentrations of two phthalic acid esters, namely di(2-ethylhexyl) phthalate and dibutyl phthalate, in foodstuffs and their packaging were investigated. The materials under study were milk, white cream yogurt, Old Bohemian salami, English bacon, liver pate in artificial intestine, liver pate in a plastic tub, meat spread in artificial intestine, Parisian salad in a plastic tub, and chilled puff pastry. In foodstuffs: the lowest average concentration of dibutyl phthalate (4.13 μg g–1) was found in Old Bohemian salami and the lowest concentration of di(2‑ethylhexyl) phthalate (2.86 μg g–1) was measured in milk. The highest average concentrations of dibutyl phthalate (23.91 μg g–1) and di(2-ethylhexyl) phthalate (50.80 μg g–1) were determined in the meat spread.

Stahování

Publikováno

15.06.2019

Jak citovat

Jandlová, M., & Jarošová, A. (2019). Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě. Chemické Listy, 113(6), 397–400. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3384

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)