Výskyt esterů kyseliny ftalové v potazích na volant vozidel

Autoři

  • Š. Čorňák Katedra bojových a speciálních vozidel, Univerzita obrany v Brně, Brno
  • A. Jarošová Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • L. Puškárová Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Brno

Klíčová slova:

dibutyl-ftalát (DBP), bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), potah volantu, změkčovadlo

Abstrakt

Twenty-four samples of steering wheel covers have been analyzed for dibutyl (DBP) and bis(2-ethylhexyl) (DEHP) phthalates. The phthalates were determined by HPLC. The first analysis was performed immediately after vehicle purchase second analysis after five-months sto­rage. The phthalate contents significantly decreased in the meantime. Phthalates are carcinogens and toxic to animals So far neither the Czech nor EU legislation have dealt with these problems.

Stahování

Publikováno

15.12.2013

Jak citovat

Čorňák, Š., Jarošová, A., & Puškárová, L. (2013). Výskyt esterů kyseliny ftalové v potazích na volant vozidel. Chemické Listy, 107(12), 960–962. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/590

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)