Technika dávkovania jemnej suspenzie v atómovej spektrometrii

Autoři

  • K. Kriegerová Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • S. Procházková Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • R. Halko Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

technika dávkovania jemných suspenzií, atómová spektrometria, suspenzia, analýza, úprava

Abstrakt

This review presents a recent developments and applications of the slurry sampling (SS) as an approach for the minimization of sample preparation prior to the analysis of solid samples by atomic spectrometry. The paper is focused on the description of the basic critic factors of SS. Some advantages or drawbacks of this technique are also discussed. At the end, the applications of combined SS and atomic spectrometry for the determination of metals in various solid matrices (environmental, biological, food and others) are presented.

Stahování

Publikováno

15.10.2019

Jak citovat

Kriegerová, K., Procházková, S., & Halko, R. (2019). Technika dávkovania jemnej suspenzie v atómovej spektrometrii. Chemické Listy, 113(10), 574–580. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3468

Číslo

Sekce

Články