Využitie afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch kovu na analýzu vzoriek životného prostredia

Autoři

  • R. Halko Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • M. Hutta Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

separácia, afinitná chromatografia na imobilizovaných iónoch kovu, organické ligandy, humínové látky, vzorky životného prostredia

Abstrakt

This article reviews the advances in metal ion affinity chromatography (IMAC). The method is widely used for separation and characterization of a variety of biological macromolecules in biochemistry, molecular biology and related sciences. This review describes basic principles of the method. Various types of matrices, chelating ligands and immobilized metal ions, their utilization and advantages or disadvantages are discussed. Applications of IMAC to isolation, fractionation and separation of natural organic ligands from aquatic or soil environment are presented.

Stahování

Publikováno

15.05.2012

Jak citovat

Halko, R., & Hutta, M. (2012). Využitie afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch kovu na analýzu vzoriek životného prostredia. Chemické Listy, 106(5), 357–364. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/940

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>