Využití metody mikroextrakce tuhou fází pro stanovení bisfenolů ve vodách

Autoři

  • S. Tesařová Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • M. Charvátová Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • M. Vávrová Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno | Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno

Klíčová slova:

bisfenol, mikroextrakce tuhou fází, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie

Abstrakt

A new method for determination of bisphenol A, bis-phenol F and their diglycidyl ethers in water was developed. The analytes were isolated from the matrix by direct solid phase microextraction (SPME) for subsequent analysis by GC-MS. The optimized method of SPME and GC-MS was applied to the analysis of real samples inclu­ding surface water and bottled water.

Stahování

Publikováno

15.07.2015

Jak citovat

Tesařová, S., Charvátová, M., & Vávrová, M. (2015). Využití metody mikroextrakce tuhou fází pro stanovení bisfenolů ve vodách. Chemické Listy, 109(7), 539–542. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/348

Číslo

Sekce

Články