Sledování koncentrací aniontů v městském aerosolu pomocí miniaturizovaného impaktoru

Autoři

  • L. Čapka Ústav analytické chemie AV ČR, Brno http://orcid.org/0000-0002-3637-3891
  • J. Sedláček Střední průmyslová škola chemická, Brno
  • P. Mikuška Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

Klíčová slova:

aerosol, anionty, osobní kaskádový impaktor, iontová chromatografie

Abstrakt

This study is focused on the use of a miniaturized impactor to monitor common anions in urban aerosol. The personal cascade impactor sampler was used for 24h sampling (between 12th and 25th January 2016) of aerosol in 5 fractions (2.5–10 μm, 1.0–2.5 μm, 0.5–1.0 μm, 0.25–0.5 μm and <0.2 μm) on filters, consequently extracted by ultrasonic bath. The target anions (fluorides, chlorides, nitrites, sulphates, nitrates and phosphates) in extracts were determined by ion chromatography.

Stahování

Publikováno

15.02.2021

Jak citovat

Čapka, L., Sedláček, J., & Mikuška, P. (2021). Sledování koncentrací aniontů v městském aerosolu pomocí miniaturizovaného impaktoru. Chemické Listy, 115(2), 99–103. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3792

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>