Vol 115 No 2 (2021)

					Náhled Vol 115 No 2 (2021)

7-Deazapurinové nukleosidy

Chemie proti dřevokazným houbám

Sledování skládkových emisí

Objasnění havárie Ethylenové jednotky Litvínov

 

 

 

Ročník 115

CHLSAC 115 (2) 081-124 (2021)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.02.2021