Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách

Autoři

  • M. Hlodák Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Matúš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Urík Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

ortuť, pôda, rastlina, frakcionácia, extrakčné metódy, detekcia

Abstrakt

This review deals with the current state of geochemistry of Hg, especially in soils (pedogeochemistry). It also includes an overview of most frequently used analytical methods of Hg determination and fractionation in soils and plants.

Publikováno

15.12.2014

Jak citovat

Hlodák, M., Matúš, P., & Urík, M. (2014). Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách. Chemické Listy, 108(12), 1119–1124. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/420

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>