Molekuly a ionty v pohybu: počítačové simulace biochemických a biofyzikálních procesů

Autoři

  • P. Jungwirth Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

molekulová dynamika, bílkoviny, buněčné membrány, ionty solí, radiační poškozování DNA, hydratované elektrony

Abstrakt

The review presents research activities aimed at better understanding of the effects of salt ions on biological processes (protein salting out/in, protein denaturation, enzymatic activity, processes in biological membranes, and radiation damage to DNA) using molecular simulations in close contact with the experiment.

Stahování

Publikováno

15.04.2014

Jak citovat

Jungwirth, P. (2014). Molekuly a ionty v pohybu: počítačové simulace biochemických a biofyzikálních procesů. Chemické Listy, 108(4), 278–284. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/515

Číslo

Sekce

Články