Vol 108 No 4 (2014)

					Náhled Vol 108 No 4 (2014)

60 let ÚOCHB

Molekuly a ionty v pohybu

Helikálně-chirální aromáty

Fosfonátové analogy nukleotidů

Interakce inzulinu s jeho receptorem 

 

 

Ročník 108

CHLSAC 108 (4) 277-424 (2014)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.04.2015

Články

Bulletin