Modulární laboratorní fluorová linka v ÚOCHB AV ČR

Autoři

  • M. Valášek Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • F. Šembera Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • Z. Janoušek Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • J. Michl Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika | Department of Organic Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, USA

Klíčová slova:

karborany, fluor, fluorovodík, málo nukleofilní anionty, málo koordinující anionty

Abstrakt

This article describes the function and possible utilization of the fluorine line in the title Institute. It also focuses on the improved procedure for the conversion of the commercial salt 1H-CB11H11 to 1H-CB11F11 on a gram scale.

Stahování

Publikováno

15.04.2014

Jak citovat

Valášek, M., Šembera, F., Janoušek, Z., & Michl, J. (2014). Modulární laboratorní fluorová linka v ÚOCHB AV ČR. Chemické Listy, 108(4), 394–397. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/529

Číslo

Sekce

Články