Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů

Autoři

  • P. Buryan Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Horák Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava
  • Z. Jankovská Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava
  • F. Hopan Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava
  • K. Krpec Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava
  • P. Kubesa Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava

Klíčová slova:

hliník, odpad, popílek, vodík

Abstrakt

Waste Al in dumps reacts in alkaline environment with water producing hydrogen which yields a flammable gas mixture. This review studies formation of hydrogen in ashes from local furnace for biomass or other wastes.

Stahování

Publikováno

15.08.2013

Jak citovat

Buryan, P., Horák, J., Jankovská, Z., Hopan, F., Krpec, K., & Kubesa, P. (2013). Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů. Chemické Listy, 107(8), 655–658. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/633

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>