Úloha sekundárních metabolitů rostlin v bakteriální degradaci organických xenobiotik

Autoři

  • L. Musilová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Uhlík Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Macková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • T. Macek Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

bioremediace, PCB, PAH, sekundární metabolity, exudáty

Abstrakt

This article summarizes basic information about the role of plant secondary metabolites in the remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs). Terpenes and phenolics are discussed more in detail with focus on their ability to stimulate microbial degradation of xenobiotics. The study points out that amendments of contaminated soil with plant secondary metabolites influences the removal of organic xenobiotics from soil. Many of these experiments have provided satisfactory results that can be used to improve bioremediation techniques.

Publikováno

15.11.2012

Jak citovat

Musilová, L., Uhlík, O., Macková, M., & Macek, T. (2012). Úloha sekundárních metabolitů rostlin v bakteriální degradaci organických xenobiotik. Chemické Listy, 106(11), 1029–1033. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/812

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>