Monolity

Transport náboje v polymerních polovodičích

Výroba syntézních plynů

Stanovení štěpných produktů uranu

Sledování stárnutí celulosových materiálů 

 

 

Ročník 114

CHLSAC 114 (11) 717-788 (2020)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikované: 2020-11-15